top of page
Avanc 11 crop.jpg

"Dwi wedi fy syfrdanu gan y sain anhygoel a safon chwarae yr ensemble. Mae'r egni a'r naws yn hudolus i ddweud y gwir. Rydych chi'n gwneud gwaith rhyfeddol."
Brian Finnegan, Flook

AVANC-HeleddRoberts-57.jpg
Mared
Ffidil
AVANC-HeleddRoberts-60.jpg
Osian
Ffidil
AVANC-HeleddRoberts-67.jpg
Siwan
chwiban
AVANC-HeleddRoberts-65.jpg
Sam
Pibau
AVANC-HeleddRoberts-52.jpg
Meinir
telyn
teires
AVANC-HeleddRoberts-36.jpg
Rhodri
pibau
AVANC-HeleddRoberts-49.jpg
Meg
ffidil
AVANC-HeleddRoberts-55.jpg
Harri
acordion
AVANC-HeleddRoberts-47.jpg
Cerys
telyn teires
AVANC-HeleddRoberts-33.jpg
Rhys
gitâr
AVANC-HeleddRoberts-31.jpg
Elisa
Telyn
Player
AVANC-HeleddRoberts-9.jpg

AVANC yw Ensemble Ieuenctid Gwerin Cymru, sy'n cynrychioli criw o bobl ifanc disglair a thalentog tu hwnt o'n traddodiadau cerddorol sy'n ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o gerddorion gwerin ifanc. Mae nhw'n arbenigo mewn adfywio cerddoriaeth a fu'n gudd mewn manuscripts llychlyd hen lyfrgell ar hyd yr oesau, gan eu trawsnewid yn eu ffordd dihafal eu hunain i fod yn gampweithiau egnïol ac unigryw. 
 
Mae'r ensemble yn anelu at hyfforddi cerddorion ifanc oedran 18-25 mewn sgiliau cerddorol fydd yn eu ysgogi i ddilyn gyrfa fel cerddorion gwerin proffesiynnol, yn ogystal â chynrychioli cerddoriaeth gwerin Cymreig ar lwyfannau mawr. Eu tasg yw i berfformio o safon uchel, gan ailddehongli cerddoriaeth draddodiadol Cymreig i gynulleidfaoedd newydd a chyfoes. Patrick Rimes sy'n arwain yr ensemble, ynghŷd â'r tiwtoriaid Sam Humphreys a Gwen Màiri. Mae eu sain pwerus yn werth ei glywed gan griw o 11 aelod sy'n cynnwys offerynnau megis telynau teires, bagbibau a phump o glocswyr medrus. 
 
Yn 2019 cafodd AVANC y cyfle i ymddangos ar lwyfannau gwyliau cenedlaethol a rhyngwladol - perfformio o flaen tyrfa enfawr yn Sesiwn Fawr Dolgellau, ac yna syfrdannu cynulleidfaoedd wrth gefnogi Calan ar y prif lwyfan yno. Gwnaethant ymddangos yn Tafwyl yng Nghaerdydd ac yn Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst, heb anghofio'r perfformiad bythgofiadwy o safon aruchel yng ngwyl Interceltique Lorient yn Llydaw. Maent wedi bod yn weithgar iawn ers 2020 yn recordio a chynhyrchu sawl sengl, a sefydlu eu label eu hunain er mwyn eu rhyddhau, a hyn oll yn rhithiol gyda'r aelodau ar wasgar. Ar Fedi 3ydd 2021 bydd eu cyngerdd arlein cyntaf yn cael ei ddarlledu, ac edrychant yn arw at fedru perfformio yn fyw mewn gwahanol leoliadau a gwyliau cerddorol yn 2022. 

DYDDIADAU'R GIGS

No upcoming events at the moment
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Spotify
  • Instagram
bottom of page