top of page
Avanc 11 crop.jpg

"Dwi wedi fy syfrdanu gan y sain anhygoel a safon chwarae yr ensemble. Mae'r egni a'r naws yn hudolus i ddweud y gwir. Rydych chi'n gwneud gwaith rhyfeddol."
Brian Finnegan, Flook

AVANC-HeleddRoberts-57.jpg
Mared
Ffidil
AVANC-HeleddRoberts-60.jpg
Osian
Ffidil
AVANC-HeleddRoberts-67.jpg
Siwan
chwiban
AVANC-HeleddRoberts-65.jpg
Sam
Pibau
AVANC-HeleddRoberts-52.jpg
Meinir
telyn
teires
AVANC-HeleddRoberts-36.jpg
Rhodri
pibau
AVANC-HeleddRoberts-49.jpg
Meg
ffidil
AVANC-HeleddRoberts-55.jpg
Harri
acordion
AVANC-HeleddRoberts-47.jpg
Cerys
telyn teires
AVANC-HeleddRoberts-33.jpg
Rhys
gitâr
AVANC-HeleddRoberts-31.jpg
Elisa
Telyn
Player
AVANC-HeleddRoberts-9.jpg

AVANC yn cynrychioli criw o bobl ifanc disglair a thalentog tu hwnt o'n traddodiadau cerddorol sy'n ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o gerddorion gwerin ifanc. Mae nhw'n arbenigo mewn adfywio cerddoriaeth a fu'n gudd mewn manuscripts llychlyd hen lyfrgell ar hyd yr oesau, gan eu trawsnewid yn eu ffordd dihafal eu hunain i fod yn gampweithiau egnïol ac unigryw. 
 
Dechreuodd y band fel Ensemble Gwerin Ieuenctid Cymru. Anelodd y prosiect gan Trac Cymru hyfforddi cerddorion ifanc oedran 18-25 mewn sgiliau cerddorol a fyddai'n eu ysgogi i ddilyn gyrfa fel cerddorion gwerin proffesiynnol, yn ogystal â chynrychioli cerddoriaeth gwerin Cymreig ar lwyfannau mawr. Eu tasg oedd i berfformio o safon uchel, gan ailddehongli cerddoriaeth draddodiadol Cymreig i gynulleidfaoedd newydd a chyfoes. Patrick Rimes oedd yn arwain yr ensemble, ynghŷd â'r tiwtoriaid Sam Humphreys a Gwen Màiri. Mae eu sain pwerus yn werth ei glywed gan griw o 12 aelod sy'n cynnwys offerynnau megis telynau teires, bagbibau a phump o glocswyr medrus. 

DYDDIADAU'R GIGS

No upcoming events at the moment
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Spotify
  • Instagram
bottom of page